SKCC Tävlingskalender 2021

Efter möte och godkännande från samtliga medlemsklubbar kan SKCC för 2021 presentera en kalender med 7 tävlingar.

Vi kommer att på samtliga deltävlingar bjuda in alla klasser lika 2020.

SKCC 2 öppen för anmälan

Det går nu att anmäla sig till SKCC 2 Wäxjö. Läs mer under fliken tävlingar.

SKCC Kalender 2020 – utgåva 3

SKCC har haft styrelsemöte och presenterar en preliminär tävlingskalender med hänsyn till de nya förutsättningarna. Folkhälsomyndighetens regler gäller givetvis i första hand, därför är den preliminär.

SKCC har haft dialog och kontakt med berörda arrangörer. Kartingutskottet är informerade om den preliminära kalendern.

Tilläggsreglerna kommer att ändras, givetvis vad det gäller datum och arrangör men även i punkt 7, se nedan den nya texten:

7 SAMMANSTÄLLNING INDIVIDUELLA MÄSTERSKAPET

Micro, Mini, J60, J125, S125, OKJ, OK, KZ2, DD2M
1. De fem (5) främsta deltävlingarna summeras och ger totalpoängen i serien.
2. Deltagit i minst 4 st av klassens deltävlingar.