SKCC Kalender 2020 – utgåva 3

SKCC har haft styrelsemöte och presenterar en preliminär tävlingskalender med hänsyn till de nya förutsättningarna. Folkhälsomyndighetens regler gäller givetvis i första hand, därför är den preliminär.

SKCC har haft dialog och kontakt med berörda arrangörer. Kartingutskottet är informerade om den preliminära kalendern.

Tilläggsreglerna kommer att ändras, givetvis vad det gäller datum och arrangör men även i punkt 7, se nedan den nya texten:

7 SAMMANSTÄLLNING INDIVIDUELLA MÄSTERSKAPET

Micro, Mini, J60, J125, S125, OKJ, OK, KZ2, DD2M
1. De fem (5) främsta deltävlingarna summeras och ger totalpoängen i serien.
2. Deltagit i minst 4 st av klassens deltävlingar.

Nya mötesrestriktioner för Idrotten

SKCC avvaktar situationen med det nya förbudet för sammankomster med fler än 50 personer.

Följ senaste utvecklingen på www.krisinformation.se och www.rf.se.

SKCC Kalender 2020

SKCC har nu gjort klart kalendern för säsong 2020. Första tävlingen är i April med Helsingborg som arrangör och avslutas i Kristianstad med totalt 8 deltävlingar.

Vi välkomnar er till den kommande säsongen.