Beslut av medlemsklubbar på SKCC-föreningens årsmöte 2022-02-13

Säsongen 2022 kommer följande att ändras eller fortsätta gälla efter beslut av medlemsklubbarna i SKCC.
Helsingbors KK, Kristianstad KK, KS Klippan, Kalmar MK, Växjö MS, Jönköping KC och Malmö AK,

Årsmötet har beslutat att:

 • Ta bort förfinal ur tidsschemat.
  Den positiva trenden med större startfält har fortsatt vilket också medför längre tävlingsdagar vilket är problematiskt för vissa banors miljötillstånd samt att dagar blir långa för funktionärer och tävlanden. Förfinalen tillkom historiskt då startfälten minskade och gav luft i schemat.
 • Öka tidsträning till 10 minuter.
 • Startuppställning till alla heat enligt tidsträning
 • Resultat av sammanlagda heatresultatet ger poäng enligt poängtabell i serien som vid tidigare förfinaler. Poängtabellen kommer att börja på 15p till 1:an, 14p till 2:an 13p till 4: osv ner till 0p.
 • Poängberäkning för klasserna Micro, Mini, J60, J125, S125, OKJ och OK räknas samtliga körda deltävlingar i mästerskapet i poängsammandraget. (Inget strykresultat)
 • Poängberäkning för klasserna KZ2, DD2, DD2m räknas 5 bästa sammanlagda tävlingsresultaten i mästerskapet i poängsammandraget.
 • Tävlande med uteslutning i finalen får 0 sereiepoäng från finalen.
 • Särskiljning bibehålles som tidigare
 • Klassuppdelning per dag kommer att vara oförändrad. Lördag: Micro, J60, OKJ, S125, KZ2. Söndag: Cadetti, Mini, J125, OK, DD2, DD2m

På tävlingarna i Kalmar och Lessebo(WäxjöMS) blir upplägget annorlunda, dessa tävlingar kommer att bli dubbeltävlingar, GULDCUPEN, poäng delas ut som för två tävlingar en tävling lördag och en söndag.

GULDCUPEN 2022 Kalmar!
Vi kör SM klasserna både Lördag o Söndag. (OK, OKJ, KZ2, J-125 och S-125)
Den med lägst platssiffra efter det båda finalerna vinner SKCC Guldcup 2022. = Två deltävlingar i SKCC

GULDCUPEN 2022 Lessebo (Hagaslätt)
Här blir det samma upplägg, dubbel helg men då för de andra klasserna. (Cadetti, Micro, Mini, J60, DD2 och DD2m)