SKCC Kalender 2020 – utgåva 3

SKCC har haft styrelsemöte och presenterar en preliminär tävlingskalender med hänsyn till de nya förutsättningarna. Folkhälsomyndighetens regler gäller givetvis i första hand, därför är den preliminär.

SKCC har haft dialog och kontakt med berörda arrangörer. Kartingutskottet är informerade om den preliminära kalendern.

Tilläggsreglerna kommer att ändras, givetvis vad det gäller datum och arrangör men även i punkt 7, se nedan den nya texten:

7 SAMMANSTÄLLNING INDIVIDUELLA MÄSTERSKAPET

Micro, Mini, J60, J125, S125, OKJ, OK, KZ2, DD2M
1. De fem (5) främsta deltävlingarna summeras och ger totalpoängen i serien.
2. Deltagit i minst 4 st av klassens deltävlingar.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *