SKCC 4 Resultat Klippan

SKCC 4 kördes i Klippan den 7-8 juni.