Carl-Erik Torphage

Till hedersmedlem i SKCC har Carl-Erik Torphage utnämnts.
SKCC organisationen framför sitt stora tack till dig som ordförande under hela tjugosex år!
Vilken fantastisk utveckling du fått vara med om och varit delaktig i under alla dessa år. Det går inte med ord att beskriva för all den tid du lagt ner och lägger ner för att få tävlingarna och organisationen att fungera på bästa sätt.

Vi alla är innerligt tacksamma och stolta över din hängivenhet. Som vanligt finns det som oftast en kvinna som ger sitt stöd åt Herren i huset, för annars hade det nog inte blivit något.

På uppdrag av organisationskommittén år 2014
_________________
Jonny Ekman
Ordförande

Jag Carl-Erik framför ett jättestort tack till Er alla i klubbarna för SKCC och organisationen för den fina uppvaktningen jag fick i Helsingborg då jag avsagt mig uppdraget som ordförande i SKCC efter tjugosex fantastiska år.

Jag önskar SKCC en bra framtid och med stora startfält.
_____________________
Carl-Erik Torphage
Hedersmedlem