Kallelse till årsmöte för SKCC 2014

Lördag den 11 januari 2014 på Laganland. Årsmötet startar klockan 10:00.

Det är mycket viktigt klubbarnas representanter är närvarande. Är du inte längre kontaktperson för din klubb i SKCC överlämnar du denna kallelse till din efterträdare.

Kallelse till Årsmötet 2014