Nyheter för SKCC 2013

Hemsidan är nu uppdaterad med följande:

  • SKCC tilläggsregler för 2013
  • SKCC kalender för 2013
  • SKCC tidsschema för 2013
  • Årsmötesprotokoll 2013