Kallelse till årsmöte för SKCC serien 2013

Lördag den 12 januari 2013 på Laganland. Årsmötet startar klockan 10.00.

Det är mycket viktigt klubbarnas representanter är närvarande. Är du inte längre kontaktperson för din klubb i SKCC överlämnar du denna kallelse till din efterträdare.

Kallelse till Årsmöte 2013