Gemensamma tilläggsregler 2012

SKCC organisationen har efter diskussioner och redogörelse från arrangerande klubbar, beslutat att 1 (en) deltävling ska räknas bort i slutresultatet i årets SKCC serie 2012.

Tilläggsreglerna har uppdaterats enligt ovanstående och bifogas.
Gemensamma Tillägsregler 2012

Med vänlig hälsning
SKCC organisationen

Hemsidan uppdaterad

Hemsidan är nu uppdaterad med följande information.

*  SKCC tilläggsregler för 2012.
*  SKCC tidsschema för 2012.
*  SKCC kalender för 2012.
*  Årsmötesprotokoll 2012.

Kallelse till årsmöte för SKCC serien

Lördag den 14 januari 2012 på Laganland. Årsmötet startar klockan 10.00

Det är mycket viktigt klubbarnas representanter är närvarande. Är du inte längre kontaktperson för din klubb i SKCC överlämnar du denna kallelse till din efterträdare.

Kallelse till årsmöte 2012