Ny juridisk ordning från 1 juli

Det blir en helt ny juridisk ordning i SBF från 1 juli. Med nya Disciplinnämnden som första instans för anmälan till förbundsbestraffning (G14) och överklagan av domarbeslut för tävlingsbestraffningar (G15). Nytt bankgironummer för all juridisk hantering är 766-9781.

Den nya ordningen för juridiska ärenden gäller oavsett om det skett vid en lokal, nationell, RM- eller SM-tävling. Alla ärenden går från och med 1 juli till den nya Disciplinnämnden. Den består av sex erfarna herrar från olika delar av landet, med Sven Eriksson från Östhammar som ordförande.

I och med att Disciplinnämnden tar hand om alla ärenden, även SM/RM-frågor, skapas en rutinerad instans. Med fler ärenden blir bedömningen jämnare. Överklagan av beslut från Disciplinnämnden sker sedan till Juridiska kommittén.

Anmälan till förbundsbestraffning samt överklagan av tävlingsbestraffning skall ske till Disciplinnämnden, ställt till Svenska Bilsportförbundet, Box 705, 19127 Sollentuna. Mailadress till Disciplinnämnden: disciplinnamnden@sbf.se

Ett nytt bankgironummer har skapats för tävlingsböter på SM/RM-nivå, förbundsböter samt avgifter för överklagan till Disciplinnämnden. Blanketter kommer att uppdateras med det nya BG-numret: 766-9781. I och med att det blir en hel del ny skrivning i Gemensamma Regler, så publiceras det en ny utgåva av Gemensamma Regler som gäller från 1 juli.

PM NR 3 – Daterad 2011-06-25

KA-T 8.2 Skyddshjälmar

Det har blivit ett tryckfel i SKCC regelbok, sidan 25 av 29 i det tekniska reglementet har fallit bort.


Länk till Tekniska Regler KA

PM nr 2 – Daterad 2011-06-10

Gällande Rotax Max Junior och Rotax Max Senior klasserna så har de rätt till att använda två (2) set regndäck per tävling. Tekniskt reglemente tillhandahålls av Radne Motor AB.

Gällande anmälarlicens så räcker det med att anmälare lämnar denna vid incheckningen tillsammans med en lista med vilka förare som tävlar för anmälaren.

Styrelsen för SKCC