PM nr 1 – daterad 2011-05-10

SKCC organisation har beslutat att följande skall gälla för Cadetti uppvisning i resterande deltävlingar 2011. Cadetti kör totalt fem (5) uppvisningar.

En (1) uppvisning före lunch, en (1) uppvisning direkt efter lunch, en (1) uppvisning efter paus och resterande uppvisningskörningar enligt tidsschema.

Uppvisningen ska inte omfatta mer än sex (6) kilometer.
Styrelsen för SKCC

SKCC Klubblagen

Här kommer listorna för de olika klubblagen. Tryck på knappen läs mer för att kunna se lagen från de olika klubbarna.

Läs mer